Kvarcni keramički lončić

  • Kvarcni keramički lončić

    Kvarcni keramički lončić

    Kvarcna keramika ima izvrsnu otpornost na toplinski udar zahvaljujući optimizaciji sastava zrna.Kvarcna keramika ima mali koeficijent toplinskog širenja, dobru kemijsku stabilnost i otpornost na koroziju taline stakla.